Over Marcus Krielen:

Somatisch- en trauma-geïnformeerd practitioner.

Persoonlijk woord:

Ik zie het als mijn levenstaak om een bijdrage te leveren aan het verhogen van het collectief bewustzijn. En daarbij mensen te begeleiden naar een hoger (levens)plan. Mijn werkwijze en aanpak is uniek in Nederland. Alles wat ik doe, komt vanuit doorleefde ervaringen. Maar ook diepgaande kennis van wat trauma met de ontwikkeling doet.

Al vanaf mijn 21e levensjaar doceer ik communicatiewetenschappen & persoonlijke ontwikkeling bij Fontys Hogescholen. Ik heb me in de loop der jaren verder gespecialiseerd in lichaamsgerichte traumabehandeling, autisme en muziektherapie. Sinds 2016 (toen 37 jaar) is mijn ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen, waardoor ik steeds meer mensen ben gaan begeleiden en behandelen. Vanuit mijn persoonlijke geschiedenis en groeiende kennis over trauma, begon ik steeds meer patronen te herkennen. Wat ik in de schoolbanken had geleerd, kwam niet overeen met wat ik in de praktijk tegenkwam. Door een samenloop van omstandigheden, mede door het ontmoeten van mijn vrouw, ben ik gaan inzien hoe groot de invloed van trauma op de menselijke ontwikkeling is. En welke rol het autonome zenuwstelsel daarin speelt. In mijn werk begon het mij op te vallen dat alle mensen met een diagnose, enige vorm van trauma hebben meegemaakt en/of heftige stress hebben ervaren. En dat wij onze manier van leven normaal zijn gaan vinden, die eigenlijk niet normaal is. Met alle gevolgen van dien. Door een mens werkelijk te zien, en de persoonlijke geschiedenis te begrijpen, ben ik op een dieper niveau gaan begeleiden & behandelen. 

Ik ben me gaan verdiepen in traumabehandeling a.d.h.v. het werk van internationale topexperts zoals Kathy Kain, Peter Levine, Irene Lyon en Stephen Porges. In 2022 heb ik met een heel selecte groep internationale deelnemers deelgenomen aan de Scientuïtive Educator (Beta Module) van trauma deskundige Irene Lyon. Irene is een internationale topexpert op dit gebied.  Inmiddels heb ik een bloeiende praktijk met een rijke diversiteit aan cliënten. Ik deel graag mijn kennis en persoonlijke ervaringen. Mijn werkwijze is holistisch: alles is met elkaar verbonden en hangt met elkaar samen. We komen allemaal voort uit dezelfde bron, alleen is de ene mens zich daar bewuster van dan de andere. 

 

"Voortbrengen maar niet bezitten,
houden van en niet vasthouden,
beheren en niet overheersen,
dat heet het geheim van Liefde."(Dao de Jing)