Blog:

HSP of HYPERVIGILANTIE?

Als omgaan met mensen je regelmatig uit balans brengt, als situaties overweldigend zijn, als je 'stemmingen' en 'gevoelens' van andere mensen overneemt (en daar last van hebt), als je keer op keer uit balans raakt in (liefdes)relaties, als je veel rust en afzondering nodig hebt om 'bij te komen' van dagelijkse activiteiten...

Lees meer »

Voordelen van een goed gereguleerd zenuwstelsel:

Als het autonome zenuwstelsel in balans is, kunnen we beter met stress omgaan en hebben we (redelijk goede) controle over onze reacties tegenslagen en teleurstellingen. Één van de belangrijkste vaardigheden die we als mens kunnen (aan)leren is goed gereguleerd zijn, waardoor we meer controle hebben over onze impulsen en emoties. Dat helpt ons om beter met dagelijkse stress en verantwoordelijkheden om te gaan. Een gebrek aan verbinding en gezonde co-regulatie in de jeugd, maakt dat we deze vaardigheden als volwassene meestal niet (goed) ontwikkeld hebben. Waardoor de zogenoemde 'primaire verbindingen' in het zenuwstelsel niet volledig tot ontwikkeling zijn gekomen. Vaak heeft dat ook te maken met enige vorm van vroegkinderlijke trauma (jeugdtrauma). We missen daardoor een goede samenwerking tussen het sympathische- (gaspedaal) en parasympathische zenuwstelsel (rempedaal).Trauma zorgt voor hyper- en/of hypoactivatie (arousal) en fysiologisch gedesorganiseerd raken, doordat er gebrekkige afstemming is tussen de remmende en stimulerende hersensystemen (rempedaal en gaspedaal). Mensen met een slecht gereguleerd autonoom zenuwstelsel raken daardoor gemakkelijk uit balans, zowel geestelijk als lichamelijk.

Lees meer »

There is no such thing as bad responses, these are adaptive responses.

Dr. Stephen Porges sprak ooit de legendarische woorden: “There is no such thing as bad responses – these are adaptive responses” Wat hij hiermee bedoelt te zeggen is dat er geen stoornissen zijn, maar gedrag & overlevingsstrategieën die ontstaan in een omgeving die we als onveilig ervaren. Bijvoorbeeld het gezin waarin we opgroeien. Emotioneel trauma beïnvloedt de genen, het brein en het zenuwstelsel. Maar gelukkig is veel van deze 'schade' te herstellen.

Lees meer »

De rol van epigenetica in onze gezondheid.

Veel mensen denken dat ze voorbestemd zijn om een bepaalde mentale- of lichamelijke ziekte te krijgen. Bijvoorbeeld omdat vader en moeder depressief zijn, of een chronische ziekte hebben. Wat we uit wetenschappelijk onderzoek weten is dat dat onjuist is. Pas als we geloven dát het zo is, is de kans groot dat we deze werkelijkheid zelf gaan creëren. En dat is de valkuil: onze overtuigingen creëren onze werkelijkheid.

Lees meer »

Triggers.

Door je triggers beter te begrijpen, leer je er beter mee omgaan. En merk je dat je niet vanuit oude pijn & gewoontegedrag hoeft te reageren, maar de keuze hebt om er anders mee om te gaan. Ja, dat zal in het begin een uitdaging zijn. (Emotionele) wonden hebben nu eenmaal tijd nodig om te helen. Vergeet niet: het leven is een leerschool. Maak iedere dag stappen in jouw proces van heling.Meer weten over triggers? Bekijk de volgende video's:*In 3 stappen omgaan met emotionele triggers: https://lnkd.in/g_ibrFU*Je kunt triggers niet stoppen met je gedachten: https://lnkd.in/eH5P3WkB#JouwHelingBegintHier #Triggers

Lees meer »

Waarom ZELFZORG zo belangrijk is.

Zelfzorg zorgt ervoor dat je je mogelijkheden, energie en capaciteit om iets tot stand te brengen in de wereld vergroot. Bijvoorbeeld door bewust met gezonde voeding en beweging bezig te zijn. Door geen TV te kijken, door geen alcohol te nuttigen, door niet te roken. Door contact met bepaalde mensen te vermijden. Sommige mensen denken dat zelfzorg egoïstisch is. Het tegendeel is waar: je bent juist meer beschikbaar voor jezelf, het leven en voor de mensen waar je van houdt. De wereld heeft al genoeg mensen die niet gemotiveerd zijn, geen energie hebben, ongezond leven, overgewicht hebben etc. Gemakzucht en comfort wordt tot kunst verheven. Je bent 'ongezellig als je geen drankje drinkt' en 'moet niet zo streng voor jezelf zijn'. En 'gewoon meedoen'. Liever comfortabel verdoofd, dan gezonde keuzes maken. Er is zoveel meer mogelijk als je bereid bent in jezelf te investeren. Je levenskwaliteit gaat met grote stappen vooruit. Je wordt helder(der) en kan betere keuzes maken. Gezondheid (mentaal- én fysiek) is óók een keuze! Zelfzorg wil niet zeggen dat je jezelf 'even lekker verwent' met een biertje omdat je het na een lange dag werken 'nu eenmaal hebt verdiend'. We koppelen vaak een ongezonde beloning aan een reden om onszelf te 'verwennen'. We rechtvaardigen het voor onszelf, wat een vorm van zelfsabotage is. Ik heb het zelf ook jarenlang onbewust gedaan, want er is altijd een reden om jezelf weer 'even' te verwennen. Onze hele maatschappij is daarop ingericht: jezelf verdoven. Eigenlijk heel raar als je er over nadenkt. Natuurlijk is ontspanning belangrijk, maar dat kan ook zonder sigaret, drankje of junkfood.

Lees meer »

De impact van vroegkinderlijk trauma

Vroegkinderlijke trauma / jeugdtrauma kan op vele manieren tot uiting komen. Bijvoorbeeld cognitief in de vorm van een taalontwikkelings-achterstand, fysieke gezondheid in de vorm van eetstoornissen, brein ontwikkeling door minder goed met stress om te kunnen gaan, gedrag in de vorm van sociale vermijding, geestelijke gezondheid in de vorm van depressie....en vele andere.

Lees meer »

Alles is energie.

Alles is energie, en daarmee heeft alles een trilling. Dus ook jouw lichaam, je emoties, je gedachten en de woorden die je uitspreekt. Ooit wetenschappelijk aangetoond door o.a. Albert Einstein. Verstoringen in jouw energieveld zorgen niet alleen voor een verstoring van jouw gezondheid, maar bepalen ook in grote mate hoe jij met je omgeving interacteert. Alles is energie. Om gelukkiger en gezonder te worden is het belangrijk dat je begrijpt dat jouw frequentie, jouw trilling van grote invloed is op je welzijn. Zoals de briljante Nikola Tesla ooit zei: ”Als je het geheim van het universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en trilling. Alles heeft een ritme in het universum."

Lees meer »

Nieuwe inzichten rondom autisme, ADHD en Borderline:

Er is veel gaande rondom nieuwe inzichten over DSM-5 diagnoses zoals Autisme, ADHD en Borderline. Zo ook in de reguliere GGZ. De ogen worden geleidelijk geopend. Het nieuwe paradigma is in aantocht. Wat een geweldig nieuws. Soms komt er iets voorbij waar ik heel blij van word. Begrijp me niet verkeerd: de klachten die mensen ervaren zijn echt, echter de onderliggende oorzaak dient op een geheel andere wijze bekeken te worden.

Lees meer »

5 tekenen dat je zelfbewustzijn toeneemt:

Zelfbewustzijn is een belangrijke vaardigheid die je kunt leren. Zelfbewustzijn is zowel de beleving van wat er in je eigen geest en lichaam omgaat, als het besef van je eigen bestaan. Het is een van de aspecten van het menselijk bewustzijn. Hoe beter de verbinding met jezelf is, hoe beter je leert je gedachten te observeren. Plus dat je de signalen die je lichaam je geeft beter leert herkennen. En daarnaar leert luisteren.

Lees meer »

Het vermogen tot interoceptie speelt een cruciale rol bij herstel van chronische- en traumatische stress:

Dissociatie is een overlevingsstrategie om emotionele- en/of fysieke pijn te vermijden. Als we dissociëren zijn we fysiek aanwezig, maar mentaal afwezig. We blokkeren de signalen die het lichaam ons geeft, waardoor de wisselwerking tussen ons brein en lichaam zwakker wordt. Op de lange(re) termijn is dat schadelijk. Kinderen die in een omgeving opgroeien waar veel spanningen zijn, zullen vaker de neiging hebben te dissociëren. Omdat ze niet kunnen ontsnappen aan de situatie, is hun enig optie een 'bevriezen' overlevingsreactie. Dit heeft gevolgen op de zogenoemde interoceptie. Interoceptie is de feedback van onze interne organen naar onze hersenen; de waarneming van onze innerlijke fysiologie. Daardoor kunnen we steeds minder goed luisteren naar ons lichaam. Wat tot vervreemding van het eigen lichaam leidt. Feitelijk verliezen we daardoor geleidelijk de connectie met onszelf. Dat is iets wat regelmatig gebeurt als er sprake is van enige vorm van trauma (o.a. bij autisme).

Lees meer »