Autisme Coaching:

Wereldwijd zijn er vele nieuwe inzichten ontstaan op het gebied van autisme, menselijk gedrag en de stresservaringen die hiermee samengaan. Reguliere, vaak verouderde kennis van autisme is niet meer voldoende voor professionals, ouders en mensen met autisme. Vanuit de klassieke benadering is autisme een beperking in het dagelijks functioneren op het gebied van o.a. communicatie, sociaal contact & verbeelding. Ook op sensorisch vlak (zintuigen) kan er sprake zijn van over- en onder gevoeligheid. Dit is echter slechts het topje van de ijsberg....

In mijn werk als autismecoach begon het mij op te vallen dat alle mensen met de diagnose autisme, enige vorm van trauma hebben meegemaakt. Om autisme van binnenuit te begrijpen is het belangrijk dat je kennis hebt van de effecten van trauma op de ontwikkeling. Maar ook kennis van de werking van het zenuwstelsel. Iedere behandelcasus is uniek maar ook complex, het vergt dus een aanpak waar uitgebreid de tijd voor dient te worden genomen. Het (vroegkinderlijk) trauma dient te worden opgespoord. Autisme hoeft namelijk geen ontwikkelingsstoornis te zijn die levenslang invloed heeft op diverse levensgebieden. Met de juiste aanpak en behandeling is herstel mogelijk.

Psychiater en trauma deskundige Bessel van der Kolk geeft in 2020 aan "Er is zoveel overlap in gedragsuitingen bij autisme en trauma dat het eigenlijk niet goed mogelijk is om te onderscheiden wat nu precies wat is."

 

Ik kan je op alle fronten ondersteuning bieden. Ik heb een diepgaande post-HBO opleiding gevolgd bij Autisme Centraal (Gent). Mijn gevolgde opleiding is erkend door het CPION en ik sta als autisme expert geregistreerd. Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in traumabehandeling a.d.h.v. het werk van o.a. Kathy Kain, Peter Levine, Irene Lyon en Stephen Porges. Ik kijk niet alleen naar het gedrag, maar naar de oorzaken en hoe deze aan te pakken. Mijn benadering is holistisch. Ik blijf niet in theorie hangen, maar ga ook vooral praktisch aan de slag.

Bekijk de onderstaande video voor een uitgebreide toelichting op mijn werkwijze:

Gelukkig dringt deze (ver)nieuw(d)e visie, dit nieuwe paradigma geleidelijk ook door in de reguliere GGZ. Wat een geweldig nieuws! Begrijp me niet verkeerd: de klachten die mensen ervaren zijn echt, echter de onderliggende oorzaak dient op een geheel andere wijze bekeken te worden.

Prof Dr. Floortje Scheepers (hoogleraar innovatie GGZ, hoofd psychiatrie UMC Utrecht) zegt het volgende: "Autisme, ADHD, borderline, het zijn allemaal diagnoses die in de DSM-5, het grote handboek van de psychiatrie staan. Er is echter nooit hard bewijs gevonden dat die aandoeningen daadwerkelijk bestaan. Psychische problematiek zou op een andere, bredere manier aangepakt moeten worden. Zo kunnen ook hechtingsproblematiek of een stressvolle situatie, als je ouders gaan scheiden bijvoorbeeld, kenmerken van autisme of ADHD veroorzaken."