WAT KUN JE VERWACHTEN ALS JE GAAT HELEN?

Gepubliceerd op 24 januari 2023 om 13:51

Heling is een emotionele rollercoaster. Het is een lifestyle die je je eigen dient te maken. Met een open einde. Het is een continue proces. In mijn trainingen leer ik je die lifestyle & bied ik vele praktische tools om daarbij te ondersteunen. Maar daar houdt het niet bij op. Het is geen quick fix.

Voor veel mensen begint heling pas na (of tijdens) een crisis. Bijvoorbeeld een burn-out, een scheiding, ziekte of overlijden van een dierbare. En dan begint het echte werk meestal pas...

Je volgt therapie.
Je gaat mediteren.
Je gaat meer de natuur in.
Je sport meer, beweegt meer.
Je verdiept je in literatuur.
Je wordt je bewust van toxische relaties.
Je begint met het bijhouden van een dagboek.

Je voelt je een stuk beter! Maar dat is pas het begin...

Het ging zo goed, maar je hebt een terugval.
Je voelt je ineens angstig.
Je voelt je onrustig.
Je wordt depressief.
Je wilt meer alleen zijn.
Je komt beter in contact met je emoties, ondanks dat het pijnlijk is.
Je wordt selectiever met wie je wel/niet omgaat.
Heel geleidelijk ga je de verbinding met jezelf herstellen.
Je wordt empathischer.Je wordt compassievoller.

Poeh! Heftig. Maar je gaat langzaam vooruit. Klaar? Nee zeker niet...

Je wordt je bewuster van transgenerationeel trauma in je familie.
Je wordt je bewuster van het trauma van je moeder.
Je wordt je bewuster van het trauma van je vader.
Je realiseert je in welke gezinssituatie je bent opgegroeid.
En welke impact dat heeft gehad op je keuze in partners.
Je wordt je bewuster van jouw aandeel in toxische relaties.
Je probeert voor het eerst in je leven een gezonde relatie aan te gaan.
Dat blijkt nog moeilijker te zijn dan toxische relaties, want je wordtenorm met jezelf geconfronteerd.
Je probeert oude patronen te doorbreken.

Meh! Weer heftig. Nu dan klaar met helen? Nee hoor....

Je belandt in een identiteitscrisis omdat je je realiseert dat je persoonlijkheid niets meer is dan een optelsom van coping mechanismen, aangeleerd gedrag (conditionering) en trauma reacties.
Je gaat geleidelijk meer leven in plaats van overleven.
Je gaat aan de slag met zenuwstelsel regulatie.
Geleidelijk bouw je meer capaciteit op om met 'grote' emoties om te kunnen gaan.
Je durft (eindelijk) geleidelijk op jezelf te vertrouwen.
Je realiseert je dat dit proces je hele leven duurt.

 

Nog steeds geïnteresseerd in heling? Kijk eens op: https://www.marcuskrielen.nl/trainingen

 

#JouwHelingBegintHier #Trauma #Bewustwording #Relaties #Psychologie #Heling #Zenuwstelsel

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.